Глобалният кафе сектор. Как се е променил през 2021 година?

Постнато отadmin26/06/20210 Коментар(и)Новини,

Безспорно пандемията COVID-19 се отразява трайно на живота на повечето хора, както и на редица бизнеси. За някои в положителен аспект, но за други не. Що се отнася до глобалния кафе сектор, през изминалата 2020 година износът се увеличи, въпреки многократното затваряне на заведения и други бизнеси, засягащи този сектор. Също така потреблението на кафе вкъщи нарасна, като по този начин спомогна за компенсиране на спада в продажбите. Но какво е положението към днешна дата? С помощта на статистики и прогнози, ще се опитаме максимално да ви представим реалността на глобалния кафе сектор в момента.

 

Основни тенденции и статистика за 2021 г.

 

Благоприятните метеорологични условия през 2020 г. позволиха да останат високи стойностите на продукцията от кафе на зърна. По данни на Международната организация за кафе (ICO), производството на кафе в световен мащаб се е увеличило с + 3,3% през последната година, достигайки 10,5 милиона тона. Според  ICO производството на кафе на зърна Робуста е спаднало с -2,8% на годишна база, докато производството на кафе на зърна Арабика се е увеличило с + 13,6%, като съответно е 6,3 милиона тона и 4,2 милиона тона. Производството се забави в Африка (-0,9% на годишна база) и Мексико и Централна Америка (-0,1%), но Южна Америка показа значителен ръст (+ 13,9% на годишна база). Бразилия, регистрирайки обем от 2,5 милиона тона пратки, продължава да води по износ.

По отношение на пазарните основи, пратките от страните износители до всички дестинации възлизат на 11,40 милиона чувала с тегло 60 кг през април 2021 г., в сравнение с 11,29 милиона чувала през април 2020 г. В резултат на това общият износ през първите 7 месеца на кафе 2020/21 възлиза на 77,52 милиона чувала при 74,49 милиона за същия период през 2019/20 година. Кумулативният износ от май 2020 г. до април 2021 г. се изчислява на 130,40 милиона чували, което е малко намаление с 0,48% в сравнение със 130,97 млн. , регистрирани от май 2019 г. до април 2020 г. Световното потребление за кафе 2020/21 година се прогнозира на 167,58 милиона чувала, увеличение от 1,9% спрямо нивото си от 164,43 милиона през -2019/20 година. Въпреки че световното потребление се увеличава, то остава с 1,2% под световното производство.

По последни данни на ICO през май 2021 г. се запазва твърда тенденцията на нарастване на цените на  сурово кафе на зърна - особено на Арабика, което се дължи на очакваното намаляване на производството в ключови страни износители като Бразилия. А разхлабването на мерките по света засилва търсенето на този продукт, но понеже глобалното количество на  зелено кафе арабика и  робуста е недостатъчно, затова цените растат. Колкото и неприятен факт да е за търговците и крайните потребители, това е реалността към днешна дата. За съжаление всеки по веригата е потърпевш - малко или много.

 

Как се развива пазарът на кафе в България?

 

Като цяло се забелязва повишаване на консумацията на кафе от българина, но все още сме под средната консумация на глава от населението за Европа. Погледнато в краткосрочен план, поради световната криза и всички мерки, които бяха взети срещу COVID-19, определено има спад в консумацията в заведенията, което до голяма степен се компенсира от ръстовете при онлайн търговията и консумацията на кафе в дома. Предпочитанията на любителите на кафе арабика или  робуста се променят, като влияние оказват вкусови характеристики, сортове, марки. Също така се наблюдава нарастващ интерес към по-удобни начини на приготвяне, които да гарантират по-качествено кафе.

 

Ние от Семейна пекарна “Martines caffe” силно вярваме, че тази тенденция, която се забелязва в българина и повишеното внимание при консумацията на кафето, ще се запази и за в бъдеще. Тъй като дори и в момента любителите на кафе в България са в крак с последните тенденции и демонстрират отвореност към всички нови предложения.

Оставете коментар

Loading...