Ролята на жената в кафе индустрията

Постнато отadmin11/03/20210 Коментар(и)Любопитно,

Жената е едно чудо на природата, без което животът не би бил същия. И дори често да бива приемана за по-слабия пол, това не е така, защото ролите, които заема по време на своето съществуване са много и до голяма степен отговорни, а именно майка, баба, съпруга, домакиня и други. И по повод  изминалия Международен ден на жената - 8 март, ние от Семейна пекарна “Martines caffe” избрахме настоящата ни блог статия да я посветим на по-нежния от двата пола - жената. Освен гореспоменатите роли, в които почти всяка жена “влиза”,  ще обърнем внимание и на още една - ролята в кафе индустрията, както и на силната полова дискриминация през годините. Дали вече имат равни права двата пола? Може ли жената да е на чело на дадена ферма? Отговорите на тези въпроси и още полезни факти, ще откриете в редовете по-долу.

Ролята на жената в кафе индустрията

За съжаление по темата има много разногласия, неясни факти и твърдения и не чак толкова информация и проучвания, от които може да взаимстваме, но въпреки това ще се опитаме да стигнем до някакви обобщения, използвайки наличната информация, които да покажат нагледно каква всъщност е ролята на жената в глобалния кафе сектор.

Жените в производството

В семейните ферми за кафе в Африка и другите производители по света обикновено жените поемат по-голямата част от поддръжката и прибирането на реколтата, сортирането на зърната кафе и други ръчни дейности, затова техният принос е жизненоважен. Въпреки това обаче те имат малък контрол върху приходите от реколтата и структурите на кафе индустрията почти не осигуряват ползи за жените. И за съжаление, рядко могат да вземат решения по важни теми, свързани с производството, които реално ги засягат пряко. Точно поради тази причина е създадена организацията - Международния женски алианс за кафе (IWCA), работейки в полза на жените по света и се опитва да обслужва техните интереси за едно по-добро бъдеще и устойчивост на кафе индустрията.

Изследване, направено от ООН показва (http://www.fao.org/3/i6030e/i6030e.pdf ), че жените съставляват 43% от селскостопанската работна сила в развиващите се страни и получават по-ниски заплати, отколкото мъжете, които извършват същата дейност. Жените едва присъстват в търговията, износа, анализите или лабораторната работа. Вземането на решения и бизнес ролите са запазени за мъже, докато жените са заети с тежката физическа работа.

Жени собственици на ферми за кафе

Проучването на International Trade Center от 2008 г. посочва, че има много малко плантации за кафе, притежавани от жени. Докато те съставляват по-голямата част от работниците, приблизително само 15% от фермите за кафе са собственост на жени. Причината за това може да бъде обяснена в още по-шокиращо  проучване за равенството между половете в кафе индустрията през 2015 г. Това проучване разкрива, че в много страни, където се отглежда кафе, законите или напълно предотвратяват, или ограничават количеството земя, която една жена може да притежава, като не и позволява да има повече от една плантация за кафе.

Перспективата за жените в кафе индустрията

Според  Световния икономически форум (WEF) ще минат още 100 години, преди двата пола да постигнат социално равенство и над 200 години, преди мъжете и жените да постигнат пълно финансово равенство. И въпреки тези прогнози, има различни организации по света, свързани със защита на правата на жените и борба срещу половата дискриминация, които са надежден метод за справянето с тези световни проблеми и биха подпомогнали за едно по-добро бъдеще.

Прилагайки неравенството между мъжете и жените, много производители на кафе всъщност несъзнателно ограничават различни предимства и по-успешно развитие на сектора. Понастоящем се смята, че премахването на разликата в ресурсите между мъжете и жените и предоставянето на равен достъп на жените до земеделски ресурси би увеличило добивите в женските ферми с 20% до 30% и ще увеличи селскостопанското производство в развиващите се страни с до 4% .

Като обобщение можем да кажем, че не е важно каква е била ситуацията преди, дори и сега. От значение е бъдещето, а за да може то да бъде по-светло, е нужно всеки един да се ангажира, малко или много, с темата, свързана с половата дискриминация в кафе индустрията и не само, защото както споменахме по-горе, равните права между мъжете и жените могат да допринесат за по-успешното развитие на сектора. Също така искаме да подчертаем факта, че жените няма как да са по-слабият пол, тъй като явно те са основните фигури в производството, които движат тежката физическа дейност във фермите. А в тези материални времена, в които живеем и в които все по-рядко виждаме успешни и работещи жени, няма ли да е по-добре ако ги насърчаваме да се развиват, да бъдат полезни и да изкарват доходите си сами?

Ролята на жената в кафе индустрията

В този ред на мисли, с голямо удоволствие ви предлагаме да разгледате нашите специални кафета от Руанда – Ишема и Никарагуа – Макукане, които са от ферми, собственост на жени. Избирайки именно тези кафета, вие бихте спомогнали тяхната дейност и усърдна работа, подкрепяйки равенството между половете.

Оставете коментар

Loading...